Ara
Close this search box.

Liderliği Dönüştürmek: Kurumsal Başarı için Koçluk Bakış Açısına Sahip Liderliğin Benimsenmesi

Liderliği Dönüştürmek

İş dünyasının sürekli değişen manzarasıyla başa çıktığımız bugünlerde, bir şey açıkça ortaya çıktı: bir liderin rolü hiç olmadığı kadar önemli. Ve belki de daha da önemlisi, bir şirketin teşvik ettiği liderlik türünün, bir takımın başarısını belirleyebilmesi.

Geçtiğimiz son on yıl içerisinde işletmelerin ve kuruluşların liderlik geliştirme ve koçluk yaklaşımlarında önemli bir değişim yaşandı. Odak noktası geleneksel tepeden aşağı hiyerarşik modellerden daha işbirlikçi ve kapsayıcı yaklaşımlara kaydı ve liderlerin gelişimini öncelikli hale getirdi. İşletmelerin liderlerinin koçluk becerilerini geliştirmenin değerini fark ettikleri son yıllarda koçluk ve liderlik eğitim programları giderek popüler hale geldi ve gelecekte de önemini arttırması muhtemel.

Bugünün hızlı tempolu ve sürekli değişen iş ortamında, etkili liderliğin başarı için hayati önem taşıdığını hepimiz farkındayız. Diğerleriyle bağlantı kurabilen, iyi ilişkiler inşa edebilen ve iletişim, empati ve iş birliği gibi yumuşak becerileri besleyebilen liderlere olan ihtiyaç hiç olmadığı kadar önemli hale geldi.

Bu yüzden bu yazıda sizlerle, Koçluk bakış açısına sahip liderliğin takımlar ve şirketler için getirebileceği faydaları keşfedeceğiz

Koçluk, temelde diğerlerini desteklemek ve onların tam potansiyellerine ulaşmalarına güç vermekle ilgilidir. Bu, rehberlik, geri bildirim ve teşvik sağlamanın yanı sıra kişilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine ve kendileri için hedefler oluşturmalarına yardımcı olmayı da sağlar.

Esasında, Koçluk bakış açısına sahip liderlik de takım üyelerinin potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak ve onları desteklemekle ilgili. Geleneksel hiyerarşik yapıya dayanmak yerine, Koçluk bakış açısını içselleştirmiş liderler, herkesin duyulduğu ve değer gördüğü işbirlikçi ve iletişimsel bir iş ortamı oluşturmayı hedeflerler.

Google’un eski CEO’su Eric Schmidt “How Google Works” adlı kitabında ve yıllar içinde verdiği çeşitli röportajlarında Google’da benimsenen Koçluk bakış açısı ile liderlik yaklaşımının Google’ın hedeflerine ulaşmasına izin veren bir yenilik ve iş birliği kültürüne yol açtığından sıkça bahsediyor.

Bu yaklaşımın en önemli faydalarından biri, takım içinde güçlü bir güven ve sorumluluk duygusu oluşturulmasına yardımcı olmasıdır. Çalışanlar, fikir ve görüşlerinin değerli olduğunu hissettiklerinde, çalışmalarına sahip çıkma ve eylemlerinden sorumlu tutulma konusunda daha istekli olurlar. Bu da artan verimliliğe ve daha pozitif ve destekleyici bir iş kültürüne sahip olmayı sağlar.

Liderleriniz bireysel takım üyelerinin gelişimine ve iyi oluşuna öncelik vererek, yüksek beceriye sahip, motive olmuş ve katılımcı bir iş gücü yaratabilirler. Bu da daha iyi performansa, daha iyi müşteri memnuniyetine ve artan karlılığa destek olur.

Dolayısıyla liderlere etkili olmak için gereken araçları ve becerileri sunduğunuzda, koçluk becerileri daha iyi karar vermeye, iletişimi geliştirmeye ve üretkenliği artırmaya yardımcı olacak. Bu da daha iyi iş sonuçları sağlayacaktır.

Küçük bir eylemin veya değişikliğin diğer alanlarda uzun ve önemli etkilere sahip olabilmesi

Hayatınızda yaptığınız olumlu bir değişikliğin çevrenizdeki diğer insanları da etkileyebileceğini fark etmişsinizdir.

Kişisel ve kurumsal gelişim alanında tanınmış yazarlar Dr. Robert Kegan ve Lisa Lahey, “Immunity to Change: How to Overcome It and Unlock the Potential in Yourself and Your Organization” adlı kitaplarında, koçluğun bireyler, takımlar, organizasyonlar ve hatta toplum üzerindeki kümülatif etkisini “Ripple Effect” yani “Dalga Etkisi”olarak tanımlıyorlar.

Kegan ve Lahey’ye göre, kişilerin koçluk ile gelişim alanlarını aşarak ilerleme kaydetmesi ve bununla birlikle oluşan olumlu değişiklikler, meslektaşları ve hatta organizasyon üzerinde olumlu bir etki yaratabiliyor ve böylece kurumda dalga etkisi olmuş oluyor.

Düşük özgüven ve özsaygı ile mücadele eden biri hayal edin. Koçluk yoluyla, güçlü yönlerini tanımaya, hedefler belirlemeye ve hayallerine doğru adım atmayı öğrenebilir. Ve bireyler kendilerine daha güvenli ve güçlü hale geldikçe, diğerlerini de etkilemeye başlarlar. Daha iyi liderler, mentörler ve rol modeller olabilirler. Ve bu insanlar da sırasıyla kendi hayatlarında pozitif değişiklikler yaparak büyüme ve dönüşümün dalga etkisini yaratırlar. 

Bir lider, koçluk yoluyla yeni beceriler, davranışlar veya bakış açıları geliştirirse, bu değişiklikleri ekibindeki diğer üyelerle, meslektaşlarıyla ve organizasyondaki diğer paydaşlarla olan etkileşimlerinde daha olumlu bir şekilde uygulama eğiliminde oluyor. Bu da bu kişiler üzerinde olumlu bir etki yaratarak onların da kendi becerilerini ve davranışlarını geliştirmek için ilham almalarını sağlayabiliyor. Olumlu değişiklikler daha sonra organizasyon genelinde yayılmaya devam edip performansı arttırken, ilişkileri güçlendirip daha olumlu bir çalışma ortamı yaratabiliyor.

Yani bir liderlerinizi koçluk bakış açısına sahip Koç Lider’ler olarak yetiştirmeyi düşünüyorsanız, ya da halihazırda bir liderseniz ve kendiniz bir koç olmayı düşünüyorsanız, büyümenizin ve gelişiminizin kendi hayatınızın ötesinde uzanan bir dalga etkisi yaratabileceğini hatırlayın.

Tabii ki, Koçluk bakış açısına sahip liderliğin uygulanması sürekli iletişim kurmaya, dinlemeye ve uyum sağlamaya, diğerlerinin büyümesi ve gelişimini destekleme isteğine bağlılık gerektirir. Ancak çabalarınızın karşılığı faydaların çok ötesinde olacaktır.

Bu nedenle, daha işbirlikçi ve destekleyici bir iş ortamı yaratmak isteyen liderler, Koçluk tarzı bir yaklaşım benimsemeyi düşünebilirsiniz. Takımınız- veya şirketiniz- buna teşekkür edecektir.

Kaynak: http://www.coachmagazine.net/

Benzer yazılar

Bir Avukatın Koçluk Yolculuğu

Koçluk Yolculuğu Podcast serisi 20. Bölüm’de konuğumuz BuCo Akademi mezunu Profesyonel Koç, Avukat Duygu Çetinbaş Söner. Bu bölümde, avukatlık mesleğinde koçluğun nasıl pozitif etkiler yaratabileceğini

Devamı >

Detaylı Bilgi

Detaylı bilgi almak için lütfen formu doldurun.